ΠΡΩΤΑ Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣΑ ΔΟΞΑΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ,ΙΩΑΝΝΗ

Ἀφιέρωση Το παρόν πόνημα ἀφιερώνεται στις γυναίκες Μυροφόρες πιστές και ἀνδρείες συνεργάτισσές μου στο ἒργοτοῦΧριστοῦ, μάνες, συζύγους, ἀδελφές, γιαγιάδες, ποῦὑποφέρουν και χαίρονται μαζί μουὃλατά χρόνια τῆς διακονίας μας, τιμῆς και ἀπεριόριστηςἀγάπηςἓνεκεν. Ὁ Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. ἈλεξανδρουπόλεωςὙπέρτιμοςκαίἛξαρχοςπᾶσης ΘράκηςἸωάννης Ὁ Μητροπολίτης ἈλεξανδρουπόλεωςἸωάννηςΚαρασακαλίδης γεννήθηκε στήνἈθήνατό 1976. Περάτωσε μέἂριστα και ὑποτροφία τίς ἐγκύκλιες σπουδές του στήν Ξάνθη καίεἰσήχθηστήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. ἀπ` ὃπουκαίἀποφοίτησε. Τό 1995 ἐκάρη μοναχός στόἋγιονὊροςὃπου και ἐγκαταβίωσε για 9 συναπτᾶἒτη. Διάκονος χειροτονήθηκε τό 2003 και ἀρχιμανδρίτηςτό 2005. Ὑπηρέτησε σχεδόν ἀπ` ὃλες τίς θέσεις τήνἘκκλησίαὡςἱεροκήρυκας, ἡγούμενος,ὑπεύθυνοςκατηχητῶν και κατηχήσεως , ἐφημέριοςστόἐξωτερικό, πνευματικός ἐξομολόγος, ὑπεύθυνος γάμων, ἀντιαιρετικοῦἒργουκαίἐπιμορφώσεωςκληρικῶν. Ἀσχολήθηκεἰδιαίτεραμέτήνἐξομολόγηση, τήνοἰκογένειακαίτήν ποιμαντική τῶνἰδρυμάτωνκαίἐκφώνησε χιλιάδες κηρυγμάτων ἀπότήν τηλεόραση καίτό ραδιόφωνο. Εἶναι συγγραφέας 15 καί πλέον βιβλίων πνευματικῆςοἰκοδομῆςκαί γνωρίζει τήνἀγγλικήγλώσσα.Ἒχειἐκδώσειἐφημερίδαἐνώ προεδρεύει χριστιανικῶν σωματείων και πατριωτικῶν κινήσεων. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεωςτῶν Γνησίων ὈρθοδόξωνΧριστιανῶνἐξελέγηστίς 21 Νοεμβρίου 2019 ( ν.ἡ. ), χειροτονήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου ( ν. ἡ. ),ἐνθρονίστηκεδέστίς 2 Δεκεμβρίου 2019 ( ν.ἡ.).Ἒκτοτε προεδρεύει τῆςἹερᾶςἘπισκοπῆςτῶν Γνησίων ὈρθοδόξωνΧριστιανῶντῆςἈλεξανδρούπολης με ἐξαρχική ποιμαντικήμέριμνα για ὃλη την Θράκη. Πρόλογος ἐκδόσεως Τό βιβλίο μου αὐτό, ἀγαπητοί φίλοι καί ἀδελφοί, ξεκίνησα νά τό γράφω τόν περασμένο Μάϊο. Ἢθελα μέ ἁπλά λόγια νά σᾶς προτρέψω νά μήν ζεῖτε στό παρελθόν ἢ σ´ ἓνα ὑποτιθέμενο μέλλον, ἀλλά στό παρόν γιά νά χαρεῖτε τόσο καί νά ὁλοκληρωθεῖτε ὡς προσωπικότητες καί ἒτοιμοι πλέον νά κερδίσετε τήν αἰώνια ζωή, δηλαδή τό μόνο σίγουρο μέλλον. Συνέβησαν ὃμως πολλά ποῦ μέ καθυστέρησαν ἓναν και πλέον χρόνο. Γεγονότα δυνατά ποῦ οἱ ἀντίπαλοί μου δημιούργησαν γιά νά μέ κάνουν ἀκόμη πιό νοικοκύρη… ( ΣτόνἚβρο εἶναι διαδεδομένη ἡ παροιμία ,, ὁ κακός ὁ γείτονας, σέ κάνει νοικοκύρη,, ). Χειρότερος δε ἦταν ὁ πειρασμός μου να μην γράψω γιατί πλέον ὁ κόσμος δεν διαβάζει βιβλία…… Χρωστοῦσα ὃμως ἂλλα δύο βιβλία για να ὁλοκληρωθεῖ ἡ σειρά ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Ἢρθε ὃμως ἡ ὧρα τῆς συγκομιδῆς και φώτισε το Πνεῦμα το Ἃγιον. Συνεπῶς συντομότερον ἀπό ἂλλες φορές καί μέσα σέ λιγότερες γραμμές θά προσπαθήσω νά σᾶς παρουσιάσω τόν προβληματισμό μου, δίνοντας ἰδιαίτερη ἒμφαση στό ,,δόξα σοι ὁ Θεός,, φράση λυτρωτική, εὐεργετική καί ἰαματική γιά τόν παντοτινό ἂνθρωπο. Σημειωτέον λοιπόν τό γεγονός ὃτι ἐνώ ἀρχικά ἡ ἡμερομηνία προλόγου τοῦ παρόντος βιβλίουἦταν ἡ 28η Μαΐου 2018 ὃπου συμπληρωνόταν ἡ 12ετία διακονίας μου στήν Ἀλεξανδρούπολη, τῶρα θά δεῖτε στήν σημείωση ,, Ἒγγραφα στίς 14 Ἰανουαρίου 2019 Κυριακή μετά τά Φώτα κατά τό πολιτικόν ἡμερολόγιον καί 1 Ἰανουαρίου μνήμη τῆς Περιτομῆς τοῦ Σωτῆρος μας καί τοῦ ἐν ἁγίοις πατρόςἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου κατά τό πατερικόν καί πατροπαράδοτο ἐορτολόγιο δηλαδή τό σωστό,,. Τελικά το ἒχετε στα χέρια σας το καλοκαίρι τοῦ 2020. Πρώτη φορά δυσκολεύτηκα τόσο πολύ!!! Πιστεύω ὃμως ἀκράδαντα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί στά δικά Του χρονοδιαγράμματα, ὃ,τι καί ἂν κάνω. Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι ὁ Θεός!!!! Τό ὑποκατάστατο λοιπόν ἒχει πάρει καίρια καί πρωταρχική θέση στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου σήμερα. Συναντᾶτε παντοῦ φτιαχτές ἀγάπες, ,,φεϊσμπουκικές,, φιλίες, πλαστές φάτσες μέ μπόλικο μακιγιάζ, ὑποκρισία στό φούλ καί ὃταν τό βράδι κλείνουν οἱ πόρτες πολύ σκοτάδι καί ἀμφιβολία. Ὃλο αὐτό τό συνοθύλλευμα προκαλεῖ τό βόλεμα καί σταδιακά οἱ προσωπικότητες διαμορφώνονται στρεβλά. ,, Ἂλλα λέω, ἂλλα κάνω καί ἂλλα ἐννοῶ,,μέ λιγότερα λόγια. Τήν κατάσταση αὐτή ἐνισχύει καί τό πρόβλημα Χρόνος, ἓνα αἰώνιο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου γιά τό ὁποῖο ἒγγραψαν καί οἱἋγιοι Πατέρες μας. Βέβαια τῶρα δέν ἒχουμε τήν δυνατότητα νά μᾶς ἀπασχολήσει τό θέμα εἰς βάθος γιατί ὃσο πᾶμε ,,ρηχεύουμε,, ἀλλά ἐκ τῶν πραγμάτων οἱ σκέψεις κατευθύνονται στό μέν παρελθόν μέ τήν ἒννοια τί ἒκανα, τί θά μποροῦσα νά κάνω καί τί θά γινόταν ἂν συνέβαινε τό τάδε καί ὂχι τό δεῖνα, στό δέ μέλλον μέ τήν ἒννοια θά δοῦμε, ἂν γίνει ἐκεῖνο θά κάνω αὐτό καί ὃταν ἀλλάξουν τά πράγματα θά τά καταφέρω……… Ἂδικος κόπος ἐφόσον στό τώρα ποῦ μᾶς δίδεται, δέν κάνουμε τίς ἀναγκαίες κινήσεις καί μάταιος χρόνος ἐφόσον δέν λέμε Πρῶτα ὁ Θεός, ἒχει ὁ Θεός, καί δόξα σοι ὁ Θεός,, . Θά δεῖτε ὃμως ἢ μᾶλλον θά διαβάσετε τί θέλει νά μᾶς πεῖ ὁ ταπεινός ποιητής Ἰωάννης. Εὒχομαι καί προσεύχομαι γιάτήν πνευματική σας ὠφέλεια, στήριξη, χαρά, ζωντάνια καί ἐν τέλει τήν προκοπή καί καταξίωσή σας στό οὐράνιο στερέωμα. Ζῆστε!!!!!! Σωθεῖτε!!!!! Ὡριμάστε!!!! Ἒγγραφα ἐν τῶ κελλίω μου ἡμέρα φωτισμοῦ στίς 1- 14 Ἰανουαρίου 2019 χρόνια μετά Χριστόν! Ὁ ΜητροπολίτηςτῶνΓ.Ο.Χ. Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἰωάννης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *